כתבו עלינו - תמיריק,בית קפה - Tamirik, סניף

 
תמיריק,בית קפה - Tamirik